Unique Concept Ltd. е увозник, дистрибутер и производител на широк асортиман на производи поврзани со производство, продажба и самопослужување на различни видови активности.
Главните производи што ги нудиме се:
– Машини за сладолед (B2C и B2B)
– Сладолед во прав (B2B)
– Хардвер и софтвер за известување за продажба во различни машини (развиени од нас)
– Производи поврзани со автоматизација на производството
– Дополнително наместување на контролери на полуавтоматски или автоматски машини
– Системи за плаќање за автомати за самопослужување
– Автоматизација за автоперални за самопослужување
– Други системи што им се потребни на нашите клиенти.