ЮНИК КОНЦЕПТ е вносител, дистрибутор и производител на широка гама продукти свързани с производството, продажбата и самооблсужването на различни видове дейности.
Основни продукти които предлагаме са :
– Сладолед машини (B2C & B2B)
– Сладолед на прах (B2B)
– Хардуер и софтуер за отчиане на продажбите в различни машини (разработен от нас)
– Продукти свързани с автоматизацията на производството
– Контролери за ретрофит на полуавтоматични или автоматични машини
– Системи за разплащане на автомати за самообслужване
– Автоматика за автомивки на самооблужване
– Други системи нужни на клиентите ни.